Królestwo Chorwacji

Wolna Chorwacja!/ Chwała poległym bohaterom zamachu!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020-08-02 01:08:36

Joahim von Ribertrop
Administrator
Dołączył: 2020-08-01
Liczba postów: 38
AndroidChrome 48.0.2564.95

Zakon o Kaznenom Pravu

Zakon o Kaznenom Pravu
Ustawa Prawo Karne
Z dnia 2 sierpnia roku 1920 (2020)

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej i jej wyłączenie.

Art. 1 Odpowiedzialność karną ponoszą wszyscy obywatele i mieszkańcy Królestwa Chorwacji oraz cudzoziemcy przebywający na jego obszarze za czyny stanowiące przestępstwa określone przez niniejszą ustawę.

Art. 2 Wyłączeni z odpowiedzialności karnej są:
- Jego Królewska Mość - Król Chorwacji
- Dyplomaci państw obcych posiadający immunitet dyplomatyczny.

Art. 3 Nie podlega odpowiedzialności karnej ten kto działa w obronie koniecznej odpierając atak na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Rozdział II. Zasady wymiaru kary i środków karnych

Art. 4 Sąd wymierza kary według swego uznania, w granicach przewidzianych przez niniejszą ustawę dbając przy tym, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy.

Art. 5 Karami wymierzanymi przez sąd są:
- grzywna
- czasowe pozbawienie wolności tj.  pozbawienie dostępu do forum na określony czas
- dożywotnie pozbawienie wolności tj. pozbawienie dostępu do forum na zawsze

Art. 6 Środkami karnymi są:
- pozbawienie praw publicznych
- zakaz zajmowania stanowisk i urzędów
- pozbawienie tytułów i majątku
- wydalenie z kraju tj. pozbawienie dostępu do forum

Art. 7 Kary wymierzone przez sąd uprawomocniają się po 48 godzinach od ich wydania.

Art. 8 Kary grzywny winny być wpłacone na rzecz skarbu państwa w ciągu 3 dni realnych po uprawomocnieniu wyroku.

Art. 9 Niemożność zapłaty kary grzywny z powodu braku środków finansowych przez skazanego, powoduje jej zamianę na karę pozbawienia wolności w stosunku 100 dinarów na 1 dzień realny.

Art. 10 Kary pozbawienia wolności są wykonywane poprzez osadzenie w więzieniu (blokada konta użytkownika na czas pozbawienia wolności).

Art. 11 Kary banicji są wykonywane poprzez wydalenie z kraju (blokada konta użytkownika)                 

Rozdział III. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

Art. 12 Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą podlegają obywatele działający na niekorzyść lub przeciw interesom Królestwa Chorwacji.

Art. 13 Odpowiedzialności za przestępstwa za granicą podlegają obywatele Królestwa Chorwacji łamiący prawa państw, z którymi Serbia zawarła umowy międzynarodowe na terenie tychże państw.               

Rozdział IV. Przestępstwa i kary

Art. 14 Kto dokonuje przestępstwa pospolite (wulgaryzmy i epitety na forum) podlegają karze grzywny od 100 do 1000 dinarów.

Art. 15 Kto narusza dobra osobiste innych (umyślnie obraża, niesłuszne posądza lub oczernia) podlega każe grzywny od 300 do 1000 dinarów.

Art. 16 Kto pomawia inne osoby, grupę osób lub instytucję o postępowanie które może poniżyć je w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania podlega każe grzywny do 1000 dinarów.

Art. 17 Kto prowadzi działalność skierowaną przeciw porządkowi publicznemu (awanturnictwo na forum) podlega każe pozbawienia wolności od 7 do 90 dni realnych.

Art. 18 Kto publicznie (na forum) prezentuje treści pornograficzne podlega każe pozbawienia wolności do 3 miesięcy realnych.

Art. 19 Kto narusza obowiązujące prawo (łamie zapisy Konstytucji, ustaw, dekretów królewskich i rozporządzeń) podlega każe grzywny od 500 do 3000 dinarów.

Art. 20 Kto prowadzi działalność na szkodę innych obywateli Królestwa Chorwacji podlega karze grzywny do 1000 dinarów.

Art. 21 Kto prowadzi działalność na szkodę Królestwa Chorwacji podlega każe pozbawienia wolności od 1 do 3 miesięcy realnych i zakazowi zajmowania stanowisk i urzędów państwowych do 3 miesięcy realnych liczonych po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Art. 22 Kto organizuje zamach stanu lub próbuje go dokonać podlega każe dożywotniego pozbawienia wolności, utracie tytułów i konfiskacie majątku.

Art. 23 Kto ma na celu pozbawienia niepodległości lub oderwania części obszaru Królestwa Chorwacji podlega każe dożywotniego pozbawienia wolności, pozbawienia tytułów i konfiskacie majątku.

Art. 24 Kto dąży do zmiany przemocą konstytucyjnego porządku prawnego lub podejmuje działania zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu podlega każe do 9 miesięcy realnych pozbawienia wolności.

Art. 25 Kto przemocą lub groźba wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Królestwa Chorwacji podlega każe do 6 miesięcy realnych pozbawienia wolności.

Art. 26 Kto kieruje lub uczestniczy w przestępczej grupie zbrojnej podlega każe do 9 miesięcy realnych pozbawienia wolności.

Art. 27 Kto dopuszcza się czynnej napaści lub znieważa Króla Chorwacji lub następcy tronu podlega każe grzywny do 9000 dinarów, a w przypadku recydywy karze banicji.

Art. 28 Kto na terenie Królestwa Chorwacji dopuszcza się czynnej napaści lub znieważenia głowy innego państwa podlega każe do 9000 dinarów.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

Art. 29 Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Joahim von Ribertrop


Z Bożej łaski Król i Wielki Książę Chorwacji, Książę Dalmacji oraz Istirii.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
forumjestgit - jezusmaria - aylife-polskiserwerpg - fireland - il-transvs